Byggentreprenad Mark/Anläggning Byggservice Partnering/Samverkansuppdrag
 • 8702 vecka 26 taksäk
 • 8702 vecka 26 sista vägjutning klar
 • 8702 vecka 26 kran
 • 8702 vecka 26 gjutning skalmur 8
 • 8702 vecka 25 v långsida
 • 8702 vecka 25 mellanvägg armeras
 • 8702 vecka 25 armering gavel
 • 8702 vecka 24 skalmursgjutning
 • 8702 vecka 24 golvgjutning
 • 8702 vecka 24 brädrivning
 • 8702 vecka 21 återfyllning under grund
 • 8702 vecka 21 gjutform brunnsfundament
 • 8702 vecka 21 etableringsområde

Nybyggnad av kylcentral På Coop Arena

Mer information

Vill du ha information gällande detta projekt är du välkommen att kontakta oss via formuläret på kontaktsidan