• Skidtunnel Lindbäckstadion Piteå.

  Beställare: Darkathlon AB

 • Summerhouse Appelberg Luleå

  Beställare: Lennart Appelberg

  Arkitekt: Anders Björkén

 • Byggservice Landstingsfastigheter

 • Järnvägsbro Sunderby Sjukhus

  Beställare: Trafikverket

 • Järnvägsbro Sunderby Sjukhus

  Beställare: Trafikverket

 • Järnvägsbro Sunderby Sjukhus

  Beställare: Trafikverket

 • Strandängsbadet Kalix

  Beställare: Kalix Kommun

 • Limträbro Storheden Luleå

  Beställare: Luleå Kommun

 • Kapell Gammelstad

  Beställare: Svenska Kyrkan

 • Ny entré Landstingshuset Luleå

  Beställare: Landstingsfastigheter

 • Betongarbeten Skidtunnel Lindbäcksstadium

 • Takbyte flerbostadshus Örnnäset Luleå

  Beställare: Lulebo AB

 • Flerbostadshus Kalix

  Beställare: Kalixbo AB

ArrayFöretagetArrayReferenserArrayLägenheterArrayKontakt

Välkommen till det kompletta byggföretaget! HÖ Allbygg är ett 50-årigt företag i bygg- och fastighetsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i Luleå och ett filialkontor i Kalix. Vi utför hus-, Mark- och anläggningsentreprenader och är medlem i Sveriges Byggindustrier. Vi hyr ut lägenheter i centrala Kalix och är medlem i Fastighetsägarna.

2019-01-09
HÖ Allbygg utför nybyggnation av Arcus gymnastikhall i Luleå. Beställare är Luleå Kommun.
2019-01-08
HÖ Allbygg utför fasadrenovering på Professorsvägen i Luleå. Beställare är Lulebo AB
2019-01-07
HÖ Allbygg utför nybyggnad av verkstad i Boden åt Fortifikationsverket.
2019-01-06
HÖ Allbygg utför nybyggnad av gruppboende, KV Mullvaden i Boden. Beställare är Bodens Kommun.

Industrilokal uthyres alt. säljes

Nybyggd fastighet 630 m2, på Terminalspåret 11, Tuvåkra/Storheden Luleå. Byggnadsyta ca 500 m2 samt entresolplan ca 130 m2.

Planlösning för kontor, omklädning, lunch etc anpassas tillsammans med hyresgäst. Fjärrvärme, bredband, travers, stålstomme, stora industriportar.