• Skidtunnel Lindbäckstadion Piteå.

  Beställare: Darkathlon AB

 • Summerhouse Appelberg Luleå

  Beställare: Lennart Appelberg

  Arkitekt: Anders Björkén

 • Byggservice Landstingsfastigheter

 • Järnvägsbro Sunderby Sjukhus

  Beställare: Trafikverket

 • Järnvägsbro Sunderby Sjukhus

  Beställare: Trafikverket

 • Järnvägsbro Sunderby Sjukhus

  Beställare: Trafikverket

 • Strandängsbadet Kalix

  Beställare: Kalix Kommun

 • Limträbro Storheden Luleå

  Beställare: Luleå Kommun

 • Kapell Gammelstad

  Beställare: Svenska Kyrkan

 • Ny entré Landstingshuset Luleå

  Beställare: Landstingsfastigheter

 • Betongarbeten Skidtunnel Lindbäcksstadium

 • Takbyte flerbostadshus Örnnäset Luleå

  Beställare: Lulebo AB

 • Flerbostadshus Kalix

  Beställare: Kalixbo AB

ArrayFöretagetArrayReferenserArrayLägenheterArrayKontakt

Välkommen till det kompletta byggföretaget! HÖ Allbygg är ett 50-årigt företag i bygg- och fastighetsbranschen. Företaget har sitt huvudkontor i Luleå och ett filialkontor i Kalix. Vi utför hus-, Mark- och anläggningsentreprenader och är medlem i Sveriges Byggindustrier. Vi hyr ut lägenheter i centrala Kalix och är medlem i Fastighetsägarna.

2018-11-01
HÖ Allbygg utför ombyggnation av drivmedelsanläggning i Öjebyn. Beställare är OK Norrbotten.
2018-09-01
HÖ Allbygg utför ombyggnad av medborgarservice i Bodens stadshus. Beställare är Boden Kommun.
2018-01-09
HÖ Allbygg utför ombyggnad av yttertak åt BRF Gärdan i Luleå.
2017-05-09
HÖ Allbygg utför nybyggnation av drivmedelsanläggning i Pajala. Beställare är OK Norrbotten.

Industrilokal uthyres alt. säljes

Nybyggd fastighet 630 m2, på Terminalspåret 11, Tuvåkra/Storheden Luleå. Byggnadsyta ca 500 m2 samt entresolplan ca 130 m2.

Planlösning för kontor, omklädning, lunch etc anpassas tillsammans med hyresgäst. Fjärrvärme, bredband, travers, stålstomme, stora industriportar.