Peter Fahlblom
Peter Fahlblom
VD
Peter är VD och delägare.
Anders Lundholm
Anders Lundholm
Arbetschef
Anders är arbetchef och tillika delägare.
Anders Nyström
Anders Nyström
Arbetsledare.
Anders arbetar som arbetsledare.
Anette Aasa Lindbäck
Anette Aasa Lindbäck
Ekonomi, administration
Anette jobbar med ekonomi, löner och administration på kontoret i Luleå.
Christoffer Forsberg
Christoffer Forsberg
Kalkyl/inköp
Christoffer jobbar med kalkyl och inköp.
Håkan Stridfeldt
Håkan Stridfeldt
Kalkyl/inköp
Håkan är delägare och jobbar med kalkyl och inköp.
Kristoffer Lahti
Kristoffer Lahti
Arbetsledare
Kristoffer arbetar som arbetsledare på byggservice.
Mikael Wrisén
Mikael Wrisén
Platschef
Mikael jobbar som platschef.
Henrik Lindström
Henrik Lindström
Arbetsledare Mark
Henrik är arbetsledare för mark- och anläggningsjobb.
Patrik Lindqvist
Patrik Lindqvist
Kalkyl/inköp
Patrik jobbar med kalkyl och inköp.
Herman Selberg
Herman Selberg
Arbetsledare Mark
Herman är arbetsledare för mark- och anläggningsjobb.
Katarina Kjällman
Katarina Kjällman
Arbetsledare
Katarina arbetar som arbetsledare.
Moa Menmark
Moa Menmark
Junior Arbetsledare
Moa arbetar som Junior arbetsledare.
Gustav Fahlblom
Gustav Fahlblom
Arbetsledare Mark
Gustav är arbetsledare för mark- och anläggningsjobb.
Sofia Lindbäck
Sofia Lindbäck
Ekonomi, administration
Sofia jobbar med ekonomi, löner och administration på kontoret i Luleå.
Stefan Nyberg
Stefan Nyberg
Arbetsledare
Stefan arbetar som arbetsledare.
Thord Rova
Thord Rova
Platschef
Thord är platschef.

Kontoret i Luleå

Adress Murbruksvägen 14,
973 45 Luleå
Telefon: 0920-25 04 07 Epost: info@hoallbygg.se

Lars Nilsson
Lars Nilsson
Platschef
Lars jobbar som platschef.
Samuel Sirkka
Samuel Sirkka
Arbetsledare
Samuel jobbar som arbetsledare.
Ola Rautila
Ola Rautila
Förrådsansvarig
Ola jobbar på förrådet i Kalix och Luleå.

Kontoret i Kalix

Adress Rudträskvägen 2,
952 41 Kalix
Telefon: 0923-121 70 Epost: info@hoallbygg.se