Peter Fahlblom
Peter Fahlblom
VD
Peter är VD och delägare.
Alexander Johansson
Alexander Johansson
Ekonomichef
Alexander är delägare och jobbar med ekonomi och administration.
Anders Lundholm
Anders Lundholm
Arbetschef
Anders är arbetchef och tillika delägare.
Anders Nyström
Anders Nyström
Arbetsledare.
Anders arbetar som arbetsledare.
Anette Aasa Lindbäck
Anette Aasa Lindbäck
Ekonomi, administration
Anette jobbar med ekonomi, löner och administration på kontoret i Luleå.
Christoffer Forsberg
Christoffer Forsberg
Arbetsledare
Christoffer arbetar som arbetsledare.
Håkan Stridfeldt
Håkan Stridfeldt
Kalkyl/inköp
Håkan är delägare och jobbar med kalkyl och inköp.
Johan Sandström
Johan Sandström
Arbetsledare Mark
Johan är arbetsledare för mark- och anläggningsjobb.
Kenny Fredriksson
Kenny Fredriksson
Platschef
Kenny är platschef/arbetsledare.
Kristoffer Lahti
Kristoffer Lahti
Arbetsledare
Kristoffer arbetar som arbetsledare för Lulebo-avtalet.
Lars Forsberg
Lars Forsberg
Platschef
Lars är platschef.
Mikael Wrisén
Mikael Wrisén
Platschef
Mikael jobbar som platschef.
Patrik Lindqvist
Patrik Lindqvist
Kalkyl/inköp
Patrik jobbar med kalkyl och inköp.
Sofia Lindbäck
Sofia Lindbäck
Ekonomi, administration
Sofia jobbar med ekonomi, löner och administration på kontoret i Luleå.
Stefan Nyberg
Stefan Nyberg
Arbetsledare
Stefan arbetar som arbetsledare för Lulebo-avtalet.
Thord Rova
Thord Rova
Platschef
Thord är platschef.
Tobias Wärja
Tobias Wärja
Kalkyl/inköp
Tobias jobbar med kalkyl och inköp samt entreprenadingenjör.
Torbjörn Lahti
Torbjörn Lahti
Arbetsledare
Torbjörn arbetar som platschef för årsavtal med Luleå Kommun, Akademiska Hus och Landstingsfastigheter.

Kontoret i Luleå

Adress Murbruksvägen 14,
973 45 Luleå
Telefon: 0920-25 04 07 Epost: info@hoallbygg.se

Mail via formulär

Lars Nilsson
Lars Nilsson
Platschef
Lars jobbar som platschef.
Samuel Sirkka
Samuel Sirkka
Arbetsledare
Samuel jobbar som arbetsledare.
Ola Rautila
Ola Rautila
Förrådsansvarig
Ola jobbar på förrådet i Kalix.

Kontoret i Kalix

Adress Rudträskvägen 2,
952 41 Kalix
Telefon: 0923-121 70 Epost: info@hoallbygg.se

Mail via formulär