Bakgrund

Vi vill göra allt vi kan för att i ett tidigt skede upptäcka eventuella missförhållanden inom vår
organisation. Vi tror att anställdas och övriga intressenters engagemang är en viktig del av det
arbetet. Vi vill därför uppmuntra till ett klimat där rapportering av missförhållanden är en naturlig
och självklar del av verksamhetens kultur.

Visselblåsartjänsten ska användas för att rapportera information kring missförhållanden som
rör organisationens vitala intressen, individers liv eller hälsa eller missförhållanden som det
finns ett allmänintresse av att det kommer fram.
Kom ihåg att du inte behöver ha bevis för att din rapport är sann utan det räcker med att du är
i god tro kring dina farhågor. Det är dock inte tillåtet att ljuga eller medvetet lämna falsk
information i din rapport.
Information som enbart rör din personliga arbetssituation såsom missnöje gällande lön eller
liknande utgör i regel inte ett visselblåsarfall.

Vår visselblåsarfunktion

Visselblåsare har möjlighet att lämna in sin rapport via denna länk:

https://whistle.qnister.com/hoallbyggab

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande:
Skriv av länken ovan och skriv in i din webbläsare.
Använd inte organisationens dator eller nätverk.
Vår visselblåsarfunktion ger personer möjlighet att skriftligen lämna rapporten via en säker
och anonym molntjänst som tillhandahålls av en oberoende tredje part. Det finns även
möjlighet att lämna sin rapport via telefon eller genom att boka ett fysiskt möte för den som
önskar. De olika alternativen och mer information om dessa finns att hitta via länken.