Håkan, Peter och Anders

Företagsfakta

Hö Allbygg AB startades i Kalix 1966 av Helge Öberg, därav namnet HÖ. Säte i Kalix. Kontor på två orter, Luleå och Kalix. Ca 90% av byggverksamheten finns idag i Luleå. Hemmamarknad – Fyrkanten och Östra Norrbotten Utför entreprenader inom Hus, Mark/VA, Anläggning, Byggservice och utveckling av egna projekt.
Antalet årsanställda, ca 100 personer, varav 20 är tjänstemän. Under sommarhalvåret på senare år har antalet anställda uppgått till ca 120 personer. Årsomsättning, ca 250 Msek.

Vi prioriterar att ha egna anställda medarbetare och familjärt på jobbet. Vi bryr oss om varandra. Det ska vara enkelt, med transparent och öppet arbetssätt samt korta beslutsvägar. Ordning och reda är ledord i vår verksamhet. Vi tror också på att jämlikhet skapar bättre förutsättningar för trivsamhet på jobbet med bra lagspel och fina prestationer. Som företag vill vi göra rätt för oss och det gäller även våra medarbetare.

Dina kunskaper och i vilken inriktning du vill utvecklas är en viktig del för hela företagets utveckling och framgång. Ingen kan göra allt men alla kan göra något.

Företagsidé:
”Utföra bygg-, mark- och anläggningsentreprenader omfattande nyproduktion, ombyggnad, underhåll och byggservice på vår hemmamarknad samt förvaltning och utveckling av egna fastigheter.”

”Vårt arbetssätt skall genomsyras av korta beslutsvägar, enkla lösningar och tydliga rutiner – allt med syfte att tillfredställa och helst överträffa kundens förväntningar.”

 

Företages ägare är VD Peter Fahlblom, Arbetschef Anders Lundholm och Kalkylator/entreprenadingenjör Håkan Stridfeldt.