Håkan, Peter, Anders och Alexander.

Företagsfakta

Hö Allbygg AB startades i Kalix 1966 av Helge Öberg, därav namnet HÖ. Säte i Kalix. Kontor på två orter, Luleå och Kalix. Ca 90% av byggverksamheten finns idag i Luleå. Hemmamarknad – Fyrkanten och Östra Norrbotten Utför entreprenader inom Hus, Mark/VA, Anläggning, Byggservice och utveckling av egna projekt.
Antalet årsanställda, ca 120 personer, varav 25 är tjänstemän. Under sommarhalvåret på senare år har antalet anställda uppgått till ca 175 personer. Årsomsättning, ca 250 Msek.

 

Företagsidé:
”Utföra bygg-, mark- och anläggningsentreprenader omfattande nyproduktion, ombyggnad, underhåll och byggservice på vår hemmamarknad samt förvaltning och utveckling av egna fastigheter.”

”Vårt arbetssätt skall genomsyras av korta beslutsvägar, enkla lösningar och tydliga rutiner – allt med syfte att tillfredställa och helst överträffa kundens förväntningar.”

 

Ny ägarstruktur och VD from 2006-05-01: De två tidigare delägarna, Kjell Johansson och Lars Lundholm, sålde företaget succesivt med start 2006-05-01 och helt genomfört 2007-05-01 till de nya ägarna:

  • Peter Fahlblom, VD from 2006-05-01. Tidigare arbetat inom byggbranschen som konsult/kontorschef, senast på Ramböll Sverige AB, Luleå.
  • Anders Lundholm, Arbetschef, arbetat i företaget sen 1990.
  • Alexander Johansson, Ekonomichef, arbetat i företaget sen 2003.
  • Håkan Stridfeldt, Kalkyl och Inköp, arbetat i företaget sen 2002.