Från och med den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med GDPR är att säkerställa skyddet för fysiska personers personuppgifter. Fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder. Enligt förordningen är personuppgifter all information om en identifierbar fysisk person.

Genom att du väljer att vara vår kund så godkänner du självmant att vi samlar in dina personuppgifter enligt bokföringslagen.
Följande personuppgifter har vi registrerat om dig:

– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– Organisationsnummer
– E-postadress

Vi på HÖ Allbygg AB behandlar inte känsliga personuppgifter, med undantag för jobb med ROT-avdrag.

– Personnummer (endast vid rotavdrag)

Vi delar personuppgifterna med:

– Revisor
– IT-leverantör (vårt affärssystem)
– Skatteverket (endast vid ROT-avdrag)

Informationen behandlar vi konfidentiellt och används endast i samband med utskick av fakturor. Verifikationer med kund- och betalningsuppgifter sparas i enlighet med bokföringslagen.

Kontakta oss gärna om du har några funderingar: info@hoallbygg.se